Ελληνικά English
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
YΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

Τομείς Δραστηριοτήτων της Εταιρίας
Έλεγχοι - Μετρήσεις – Δοκιμές:
·       Μετρήσεις απορροφούμενης ηλ ενέργειας από βιομηχανικές – νοσοκομειακές – κτιριακές εγκ/σεις
·       Δοκιμές - έλεγχοι εφεδρικών Η/Ζ
·       Μέτηρηση Megger τυλιγμάτων γεννήτριας
 
Συμβόλαια Συντήρησης:
·       Πρώτη η Η.Μ.Ε ΕΠΕ από το  1993, έτος ίδρυσής της διαισθανόμενη της ανάγκες της αγοράς, ξεκίνησε να συνάπτει συμβόλαια συντήρησης για τη σωστή λειτουργία των εγκατεστημένων ανά την χώρα εφεδρικών Η/Ζ. Η συχνότητα των επισκέψεων καθορίζεται από την κρισιμότητα μιας εγκατάστασης
·       Η Η.Μ.Ε ΕΠΕ επίσης προσφέρει την μακρόχρονη εμπειρία της για την συντήρηση Η/Ζ συνεχούς λειτουργίας εγκαταστημένων σε όλες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας
 

Εργασίες Συντήρησης κ’ Επισκευής:

·       Ετήσια προληπτική και διορθωτική συντήρηση Η/Ζ (Αλλαγή λαδιών, φίλτρων κλπ.)
·       Μερική επισκευή 5000 ωρών λειτουργίας Η/Ζ
·       Γενική επισκευή 10000 ωρών λειτουργίας Η/Ζ
·       Αναβάθμιση πίνακα αυτοματισμού Η/Ζ
·       Αποκαταστάσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών ηλεκτροπαραγωγού συγκροτήματος
 
Εγκαταστάσεις:
·       Μεταφορά εγκατάσταση κ’ σύνδεση εφεδρικής ή συνεχούς λειτουργίας Η/Ζ
·       Εγκ/σεις σχαρών διέλευσης παροχικών καλωδίων
 
Μελέτες:
·       Μελέτες για την παροχή ηλ ενέργειας από Η/Ζ
 
Εμπορία:
·       Προμήθεια Η/Ζευγών, ανταλλακτικών, βιομηχανικών π/κινητήρων, μηχανών θαλάσσης και πίνακων αυτοματισμού.
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
SSL Certificates