Ελληνικά English
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

 Οι αποσιωπητήρες οικιστικού τύπου (residential silencersσειράς TCE εφαρμόζουν όσο πιο κοντά γίνεται στην πολλαπλή εξόδου του π/κινητήρα για την καταπολέμηση του ήχου που μεταφέρεται μέσω των καυσαερίων και είναι ιδανανικοί για την μείωση θορύβου μηχανών εγκατεστημένων σε περιορισμένους χώρους.
Η επιλογή του τύπου του αποσιωπητήρα εξαρτάται από την στάθμη θορύβου που θέλουμε να μειώσουμε, έχοντας πάντα υπόψη ότι η στάθμη εκπομπής θορύβου στα όρια της ιδιοκτησίας πρέπει να μην υπερβαίνει τα 50
dB(A).

               
     Σειράς ΤCE                     Σειράς ΤCE10

Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
SSL Certificates